24 قالب آماده پست اینستاگرام فروش ویژه فروشگاهی

این قالب پست اینستاگرام برای ایلوستریتور شامل 24 استایل متفاوت است. اگر برای معرفی محصولات فروشگاهی که تخفیف خوردند نیاز به پست آماده اینستاگرام دارید، می‌توانید این آیتم در نرم افزار ایلوستریتور استفاده کنید.

ورود یا عضویت